Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej s.p.z.o.z.


Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej s.p.z.o.z.


Strona Główna

Poradnie OLK

Kodeks Etyki Obwodu

Przetargi

projekty EFRR

Cenniki

Ogłoszenie o likwidacji kartotek w Archiwum


Ogłoszenia różne

(4kB)

OLK w latach 2009 - 2011 realizowało Projekty EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej s.p.z.o.z.
ul Traugutta 12, 43-300 Bielsko-Biała,

Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej jest ostatnim publicznym zakładem opieki zdrowotnej w naszym mieście. Działamy nieprzerwanie od drugiej połowy XIX wieku (kolejowe kasy chorych powołane na podstawie ustawy z 1880 roku) zmieniając w różnych okresach historycznych formy organizacyjne i zakresy działania, co zawdzięczamy naszej reputacji opierającej się na fundamentalnych wartościach etycznych oraz działaniach zorientowanych na efektywność. Nasze motto brzmi "Największym nakazem etycznym jest dobro chorego - salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają z przestrzegania tej zasady."

Ważne ogłoszenie w sprawie zdalnego składania deklaracji

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w następujących zakresach specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych:
Kardiologia
Chirurgia urazowo-ortopedyczna
Chirurgia ogólna
Diabetologia
Leczenie Chorób płuc i gruźlicy
Ginekologia
Okulistyka
Otolaryngologia
Poradnia zdrowia psychicznego
Rehabilitacja
Fizjoterapia

Posiadamy również Poradnię Medycyny Pracy

W OLK s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej istnieje mozliwość wykonania odpłatnych usług w zakresie ultrasonografii- Cennik


LokalizacjaKontakt:
Rejestracja: 33 828 57 67
Sekretariat: 33 822 89 20
Centrala: 33 812 30 43
e-mail: olk@olk.bielsko.pl

Licznik odwiedzin